ป้ายชื่อ ศรีทองเนมเพลท ผู้ผลิต ป้ายชื่อ ป้ายเครื่องจักร ป้ายชื่อโลโก้ ป้ายชื่อหน้าปัด ป้ายชื่ออโนไดซ์ ป้ายชื่ออลูมิเนียมเอนโนไดซ์

ชิ้นงานอลูมิเนียม เพื่อการตกแต่ง ทางบริษัทรับงาน
ผลิตเพื่อการตกแต่งป้ายชื่อ โดยเน้นการผลิตชิ้นงาน ในระบบ
อลูมิเนียมเอนโนไดซ์จากอลูมิเนียมแผ่นเรียบขึ้นรูปต่างๆ เช่น ป้ายชื่อ

งานพิมพ์สกรีนสามารถใช้ได้หลากหลาย
ป้ายโลโก้ ป้ายเครื่องจักร ป้ายหน้าปัดเครื่องใช้ไฟฟ้า ป้ายหน้าปัดวงจร
ไฟฟ้า รวมถึง ป้ายชื่อ รับจ้างพิมพ์บนชื้นงานเฉพาะทางต่างๆ

หน้าปัดเรือน ป้ายชื่อ ไมล์เกิดจากการพิมพ์สกรีนบนชื้นงานพลาสติกใส และพิมพ์ไล่ชั้นสีระหว่าง 7 ถึง 18 สี มีทั้งส่วนโปร่งแสง และทึบแสงเพื่อให้ตรงกับการใช้งานหน้าปัดเรือนไมล์ มีความต้องการคุณภาพงานในระดับสูง

Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)Japanese(JP)

 

ป้ายชื่อ

ปัดเรือนไมล์เกิดจากการพิมพ์สกรีนบนชื้นงานพลาสติกใส และ พิมพ์ไล่ชั้นสีระหว่าง 7 ถึง 18 สี มีทั้งส่วนโปร่งแสง และ ทึบแสงเพื่อให้ตรงกับการใช้งาน หน้าปัดเรือนไมล์ มีความต้องการคุณภาพงานในระดับสูง ต้องควบคุมให้มีจุดฝุ่นขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน และต้องไม่มีแสงลอดในส่วนที่ต้องการความทึบแสงหรือ จุมแต้มในบริเวณโปร่งแสง ปัจจุบันทางบริษัท สามารถควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตสินค้าคุณภาพ ส่งเข้าสู่สายการผลิตลูกค้าได้ในอัตราเสียต่ำกว่า 50 ชิ้นใน 1 ล้านชิ้น

ป้ายชื่อ ป้ายเครื่องจักร  ป้ายโลโก้ ป้ายหน้าปัด ป้ายอโนไดซ์ ป้ายอลูมิเนียมเอนโนไดซ์.

===========================================================================================================

 
 

การพิมพ์สกรีนในยุคปัจจุบันสามารถทำได้บนวัสดุหลากหลาย มีสีสัน สร้างมิติ ต่างๆได้ไม่จำกัด

ป้ายเครื่องจักร ป้ายโลโก้ หน้าปัดเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ผลิตจากระบบการพิมพ์สกรีนจึงมีความหลากหลาย ไม่ว่า

จะพิมพ์บนฉลาก พลาสติกแผ่นโพลีคาร์โบเนตโพลีเอสเตอร์ ไวนิล อะคลีลิก อลูมิเนียมแผ่น และอื่นๆ อีกมากมาย

งานพิมพ์สกรีนสามารถใช้ได้หลากหลาย เช่น ป้ายชื่อ ป้ายโลโก้ ป้ายเครื่องจักร ป้ายหน้าปัดเครื่องใช้ไฟฟ้า ป้ายหน้าปัดวงจรไฟฟ้า รวมถึงรับจ้างพิมพ์บนชื้นงานเฉพาะทางต่างๆ

คุณภาพงานพิมพ์สกรีนของทางบริษัทฯ เทียบมาตรฐานได้ในระดับสากล จัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มที่พิมพ์งานคุณภาพปานกลางถึงสูง มีวัสดุเฉพาะทางให้เลือก

หลากหลายตามสถาพการใช้งาน ต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางในเลือกใช้วัสดุ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด ในราคาที่คุ้มค่า

ป้ายชื่อ บริษัท ศรีทองเนมเพลท ผู้ผลิต ป้ายชื่อ ป้ายเครื่องจักร  ป้ายโลโก้ ป้ายหน้าปัด ป้ายอโนไดซ์ ป้ายอลูมิเนียมเอนโนไดซ์.

===========================================================================================================

 
 

อลูมิเนียมเอนโนไดซ์ เป็นเทคนิคการผลิตป้ายอลูมิเนียมให้มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ

และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 30 ปี โดยอาศัยคุณสมบัติพิเศษของอลูมิเนียมที่ผ่าน

กระบวนการทางเคมีเพื่อสร้างชั้นผิวรูปรังผึ้ง ซึ่งเพิ่มความแข็ง ความทนทานต่อการกัดกร่อน

และสารทำละลายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งความสามารถในการสร้างภาพสีสันต่างๆ

ด้วยการย้อมสีเข้าสู่เนื้ออลูมิเนียม จึงสร้างความมั่นใจได้ว่าป้ายเอนโนไดซ์จะไม่มีคำว่า

สีหลุดล่อนตลอดอายุการใช้งาน เหมาะสำหรับการใช้งาน เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้

เครื่องจักรอุตสาหกรรม ป้ายเครื่องจักร ป้ายโลโก ป้ายชื่อ ป้ายผนังอาคารสถานที่ต่างๆ ไม่เพียงแต่การใช้งานที่ต้องการความทนทาน

อลูมิเนียมเอนโนไดซ์ยังเป็นที่ยอมรับเรื่องความสวยงามเหมาะกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งป้ายเครื่องจักรและป้ายชื่อ อีกด้วย

ชิ้นงานอลูมิเนียม เพื่อการตกแต่งทางบริษัทรับงานผลิตเพื่อการตกแต่ง โดยเน้น

การผลิตชิ้นงาน ในระบบอลูมิเนียมเอนโนไดซ์จากอลูมิเนียมแผ่นเรียบขึ้นรูปต่างๆ

ป้ายชื่อ ป้ายโลโก้ ป้ายเครื่องจักร  ป้ายหน้าปัด ป้ายอโนไดซ์ ป้ายอลูมิเนียมเอนโนไดซ ์ aluminum anodized nameplate graphic overlay name plate panel

อลูมิเนียมเอนโนไดซ์ เป็นเทคนิคการผลิตป้ายอลูมิเนียมให้มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ

และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 30 ปี โดยอาศัยคุณสมบัติพิเศษของอลูมิเนียมที่ผ่าน

กระบวนการทางเคมีเพื่อสร้างชั้นผิวรูปรังผึ้ง ซึ่งเพิ่มความแข็ง ความทนทานต่อการกัดกร่อน

และสารทำละลายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งความสามารถในการสร้างภาพสีสันต่างๆ

ด้วยการย้อมสีเข้าสู่เนื้ออลูมิเนียม จึงสร้างความมั่นใจได้ว่าป้ายอลูมิเนียมเอนโนไดซ์จะไม่มีคำว่า

สีหลุดล่อนตลอดอายุการใช้งาน เหมาะสำหรับการใช้งาน เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้

เครื่องจักรอุตสาหกรรม ป้ายเครื่องจักร ป้ายโลโก ้ป้ายอโนไดซ์ ป้ายผนังอาคารสถานที่ต่างๆ ไม่เพียงแต่การใช้งานที่ต้องการความทนทาน

อลูมิเนียมเอนโนไดซ์ยังเป็นที่ยอมรับเรื่องความสวยงามเหมาะกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งป้ายเครื่องจักรและป้ายอลูมิเนียมเอนโนไดซ์ อีกด้วย

งานพิมพ์สกรีนสามารถใช้ได้หลากหลาย เช่น โลโก้ ป้ายชื่อ ป้ายเครื่องจักร ป้ายหน้าปัดเครื่องใช้ไฟฟ้า ป้ายหน้าปัดวงจรไฟฟ้า รวมถึงรับจ้างพิมพ์บนชื้นงานเฉพาะทางต่างๆ

คุณภาพงานพิมพ์สกรีนของทางบริษัทฯ เทียบมาตรฐานได้ในระดับสากล จัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มที่พิมพ์งานคุณภาพปานกลางถึงสูง มีวัสดุเฉพาะทางให้เลือก

หลากหลายตามสถาพการใช้งาน ต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางในเลือกใช้วัสดุ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด ในราคาที่คุ้มค่า

In term of management quality, We are certified under international management standard ISO9001:2008 and ISO 14001:2004 from Intertek(Thailand), and also received many award from Domestic and international customers, printing organizations and government.

สารจากประธาน ในนามของบริษัท ศรีทองเนมเพลท จำกัด ผมมีความยินดี และ ภาคภูมิใจที่จะแนะนำบริษัท ผู้ผลิต ป้ายชื่อ ติดสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่ม ป้ายโลโก้ ป้ายหน้าปัด ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ที่ได้รับการรับรองการบริการงานภายใต้มาตรฐานสากล ISO9001 จากบริษัท Intertek Testing Services

บริษัท ศรีทอง เนมเพลท จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตป้ายชื่อ ชั้นนำของคนไทย ผลิตสินค้าเพื่อป้อนแก่อุตสาหกรรมการผลิตในและนอกประเทศมายาวนานกว่า 36 ปี ได้ส่งมอบชิ้นส่วนคุณภาพมาแล้วมากกว่า 250 ล้านชิ้น ติดคู่ไปกับสินค้าทั้งที่อยู่ในรูปของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องจักรต่างๆ ที่จัดจำหน่ายไปทั่วทุกมุมโลก ป้ายชื่อ พวกเรายึดมั่นต่อความซื่อสัตย์ ความขยัน ความทุ่มเทเอาใจใส่ และ รับผิดชอบต่อลูกค้า, ผู้ส่งมอบ , พนักงาน, หุ้นส่วน และ สังคม โดยไม่ละเลย ต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความ เข้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และได้ผลประโยชน์ ร่วมกัน นำพา เราสู่ความสำเร็จ และมีความมั่นคง ตราบทุก วันนี้ ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ป้ายชื่อ การดำเนินกิจการด้วยดีมาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราจะเดิน เคียงข้างท่านเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกันตลอดไป

ป้ายชื่อ ป้ายอลูมิเนียม ป้ายชื่ออะคริลิค พลาสติก รับทำป้ายชื่อ สกรีนชื่อ โลโก้ ลงแผ่นโลหะอลูมิเนียม ทำป้ายชื่อพนักงาน ป้ายโลหะ ป้ายโลโก้ ป้ายติดหน้าอก ป้ายชื่อโลหะ เข็มโลโก้ เข็มกลัดโลหะ ป้ายชื่อกัดกรด ป้ายชื่อเคลือบเรซิ่น ป้ายชื่อพนักงาน พิมพ์บนแผ่นโลหะ สีเงิน สีทอง สีขาว ฯลฯ สมภพ สัจจะรัตนะโชติ ประธานบริษัท และ ผู้ก่อตั้ง

 

===========================================================================================================

 
 ป้ายเครื่องจักร : ป้ายโลโก้ : ป้ายชื่อ : ป้ายหน้าปัด : ป้ายอโนไดซ์ : ป้ายอลูมิเนียมเอนโนไดซ์
Aluminum Nameplate
: Anodized Nameplate : Graphic Overlay : Name Plate : Panel Plate
 

ป้ายชื่อ ป้ายเครื่องจักร ป้ายโลโก้ ป้ายชื่อ ป้ายหน้าปัด ป้ายอโนไดซ์ ป้ายชื่ออลูมิเนียมเอนโนไดซ์ Aluminum Anodized Nameplate Graphic Overlay Name Plate Panel Plate